Preventívna starostlivosť
•    ambulantné vyšetrenia, preventívne prehliadky
•    vakcinačné programy
•    programy ošetrenia proti endo a ektoparazitom
•    čipovanie a vydávanie petpasov

Špeciálna starostlivosť
•    o starnúce zvieratká a seniorov
•    pri obéznych zvieratách
•    pri mláďatách a mladých rastúcich zvieratách

Interná medicína
•    ambulantná a špeciálna diagnostika ochorení vnútorných orgánov
•    hematologické a biochemické vyšetrenie krvi
•    koprologické vyšetrenie trusu
•    genetická diagnostika dedične podmienených ochorení (Laboklin s.r.o.)
•    vyšetrenie moču
•    otoskopické vyšetrenie

Dermatológia
•    diagnostika a liečba kožných ochorení
•    kožné zoškrabky, odtlačková cytológia
•    vyšetrenie Woodovou lampou
•    histologické a kultivačné vyšetrenia
•    alergické testy a hyposenzibilizačná terapia

Chirurgia mäkkých tkanív
•    kastrácie, sterilizácie, zákroky v brušnej dutine, poranenia, nádory, hernie...

Stomatológia
•    odstraňovanie zubného kameňa ultrazvukom
•    starostlivosť o chrup a prevencia
•    extrakcia zubov

Reprodukčné poradenstvo
•    optimalizácia času krytia
•    diagnostika gravidity, cisársky rez
•    poradenstvo pri odchove mláďat

Ultrasonografické vyšetrenie
Výživové poradenstvo
•    predaj krmív a špeciálnych veterinárnych diét značiek Royal Canine a Specific

Poradenstvo pri poruchách správania
Výjazdy ku pacientom po telefonickom dohovore

Vybavenie ambulancie
•    ultrasonografický prístroj Chison
•    ultrazvukový odstraňovač zubného kameňa Cleanse S+
•    rigidný endoskop, otoskop
•    Mikroskop Carl Zeiss
•    centrifúga Chirana
•    autokláv HS 32A
•    pulzný oximeter
•    močový refraktometer
Woodova lampa